Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje nurodoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą internetinėje svetainėje www.runajuvelyrika.lt bei su šiuo puslapiu susietuose socialiniuose tinkluose.
Duomenų valdytojo rekvizitai: Edmundo Daunoravičiaus individuali veikla. Vykdoma adresu: Mokslininkų g. 12, Vilnius. Kontaktinis telefono numeris: +37067729004, el. Pašto adresas: info@runajuvelyrika.lt
Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su žemiau įvardintomis sąlygomis. Nesutikus su šiomis sąlygomis Jūsų galimybės naudotis nurodytoje interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose bus mažiau efektyvios.
Patvirtiname, jog visi asmens duomenys yra renkami laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR, angl. GDPR) numatytų sąlygų.

Iš vartotojų renkama informacija:

Įrenginio informacija, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir naudojamo įrenginio parametrai. Prisijungimo informacija, t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau). Vietos informacija, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainių turiniu.

Metodai, naudojami rinkti informacijai:

Šioje svetainėje naudojami Slapukai, kurie naudojami netiesioginės rinkodaros tikslais per Google Analytics funkcinį slapuką. Šis slapukas skirtas analizuoti kaip lankytojai naudoja svetainę. Surinkta informacija vėliau yra panaudojama puslapio naudotojų statistikai, analizuojant vartotojo elgesį ir teikiant jam suasmenintus pasiūlymus. Galite nesutikri, kad slapukai būtų naudojami. Daugiau informacijos galite rasti AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Kaip informacija saugoma:

Surinkti duomenys yra saugomi SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikato, neperduodami trečiosioms šalims ir neplatinami jokiomis priemonėmis.
Informuojame, jog, nors ir imamės visų galimų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, tačiau internete atliekamos operacijos, belaidis ryšys ar interneto svetainės nėra visiškai saugūs. Ir nors mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti, negalime garantuoti absoliutaus duomenų saugumo. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką. Gavę jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.

Jei atsisakote teikti duomenis:

Vartotojas turi teisę nesutikti su pateiktomis duomenų rinkimo priemonėmis ir atsisakyti Slapukų. Jei norite atsisakyti Slapukų, tai yra nesutinkate, kad jie būtų įrašomi į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį, galite pakeisti interneto naršyklės, kurią naudojate, nustatymus ir išjungti / įjungti slapukus. Tačiau būkite atidūs, kai kuriais atvejais, tai gali sulėtinti naršymo spartą ar apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą, kartais net blokuoti prieigą prie svetainės.

Internetinės svetainės www.runajuvelyrika.lt naudotojų teisės:

Kokias teises Jūs turite?
Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą
dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai
ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums
nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais
surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų
valdytojui.
Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu el. Paštu: info@runajuvelyrika.lt